Vizyonlar

Ekonomi, sözleşme hukuku, gayrimenkul, inşaat, yenilenebilir enerjiler, proje gelişim ve yönetimi alanlarındaki konusal yeterliliklerin birleştirilmesi ile yukarıda ifade edilmiş olan alanlarda müşlterilerimiz için olduğu gibi ortak girişim birliktelikleri şeklinde katılımcı olarak da çok hızlı büyüyen pazarlara, özellikle teknoloji transferleri ile giriş yapmaya ve geleceği birlikte şekillendimeyi amaçladık.

Türkiye, dünya genelindeki yatırımcılara, dolayısıyla Almanya’dakilere de, güçlenerek büyüyen pazarda kendi geliştirmiş olduğu teknolojiler ile pay sahibi olmak için son derece cazip imkanlar sunmakta. Bir kaç rakamla ifade edildiğinde: 70 Milyon’luk nüfus, bunun %65’i 34 yaş altı, ortalama yaş 28,3, yılda 400.000 yüksekokul mezunu, genç, kalifiye ve gerekli motivasyona sahip iş gücü, dünya çapında rekabet edebilir yatırım koşulları, Avrupa Birliği’ne, Orta Asya’ya ve Orta-Doğu’ya erişim Türkiye’yi dünya çapında faaliyet gösteren kuruluşlar açısından doğrudan yatırım için cazip bir konum haline getirmekte.