Yapı Tekniği

Dünya genelinde teknolojinin son 100 yıl boyunca sürekli Batı’dan Doğu’ya taşındığı gözlemlenmektedir. Bu yöndeki harekette hal-i hazırda fazla bir değişiklik olmadı. Yalnızca Japonya, Kore, Çin, Hindistan gibi ülkeler ile Uzak Doğu da kendini teknoloji ve endüstri milletleri olarak geliştirdiler.

Doğu-Avrupa, Türkiye, Brezilya gibi eşik ülkeler teknolojik olarak gelişmeye devam etmekte. Türkiye son 10 yıl zarfında yatırımcı dostu bir ülkeye dönüştü ve bu sayede teknoloji alanında Avrupa’dan pek çok kazanım elde etti.

Yapı tekniği konusunda neredeyse aynı teknoloji kullanılır durumda. Artık pek çok Alman şirketi de Türkiye’de faaliyet gösterip üretim yapmakta.

Yapı tekniğine yönelik enerji sektöründe yeni ısıtma sistemleri, güneş ve fotovoltayk tesisleri konusunda gelecek yıllarda pek çok gelişme olacaktır.

Türkiye’de yapı tekniği konusundaki, örn. Akıllı Evler gibi, hızlı gelişime rağmen Avrupa ve Almanya’daki teknoloji sürekli gelişmeye devam etmekte ve öncü olarak yön vermekte. Bu nedenle teknolojik gelişimleri ülkeler arasında transfer etmek için daima bir ihtiyaç var olacaktır.

İşte tam olarak bu görevi kendimize hedef edindik ve bu yönde çalışmaya devam ediyoruz.