Turizm

Birlerce kilometrelik sahil şeridine sahip olan Türkiye on yıllar boyunca tarihiyle bir açık hava müzesi, dünyanın en güzel kumsalları, misafir perverliği, fevkalade iklim koşulları ve nihai olarak dünya çapında en iyi otel ve tatil tesisleri ile Avrupalılar için en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri olarak gelişmiştir.

Özellikle son 10 yılda inşa edilen kaliteli otel ve tesisler, golf kulüpleri, modern havalimanları ve altyapı projeleri ile turizm sektörü Türkiye’nin ekonomik açıdan itici gücü haline gelmiştir.

Tatil yeri olarak Türkiye her geçen gün daha da çok tercih ediliyor. Ankara’daki turizm bakanlığın yayınlamış olduğu rakamları bunu gösteriyor. Buna göre yalnız Temuz ayında 4 Milyondan fazla turist Türkiye’yi ziyaret etti, ki bu Temmuz 2007’ye kıyasla yaklaşık %13’lük bir artışı ifade ediyor.Yılın başından beri yaklaşık 15 Milyon turistin yolu Boğaziçi’ne düştü, ki bu da bir önceki yıla nazaran %15’lik bir artış anlamına gelmektedir.

Böylece Türkiye Avrupa’daki çoğu menzilin bu yıl yalnızca düşük artış oranları kaydettiği, veya hatta, İspanya’da olduğu gibi, hafif kayıpların yaşandığı, genel akıma direniyor.

Temmuz’da gelen Türkiye tatilcilerinin çoğu Almanya’dandı, ki bunlar Boğaziçi’ni ziyaret eden tüm turistlerin %16’sını teşkil etti, ve bunları %12 ile Ruslar takip etti.

Turistlerin Türkiye’de harcadıkları Avro’lar ve Ruble’ler Türkiye’nin mücadele ettiği çok yüksek düzeyde açık veren cari hesapları için ekonomi açısından son derece önemlidir.

Türkiye’nin tatil bölgeleri arasında Antalya rakipsiz bir şekilde birinci sırayı almakta. Temmuz 2009 Türkiye’de rezerve edilen otel yataklarının %35’i Antalya’daydı. Türkiye’deki turizm sektörü bu olumlu akımın devam etmesini bekliyor, öyle ki 2009 yılı Türkiye açısından bir rekor yılı olmak için en uygun koşulları sergiliyor.

Yukarıda tanımlanmış olan pozitif gelişim ile Türkiye yatırımcılara otel ve tatil tesisi inşatı ile gerekli ve arzu edilen kar beklentilerine ulaşmak ve hatta bunları aşmak için en uygun fırsatları sunmaktadır.

Burada bizim görevimiz yatırımcılar açısından başarılı bir projenin doğru ve gerekli unsurlarını bir araya getirmektir. Biz tüm yapılması gerekenleri görevlendirmeye uygun olarak koordine ediyor ve ülkeler aşırı ticari ilişkiler için ön koşulları hazırlıyoruz. Burada proje işleri konusunda güven, merkezi bir role sahiptir.